Takviye Edici Gıdalar

Takviye Edici Gıdaların Onay Dosyalarını, Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği doğrultusunca hazırlamak. Ürün bildirim ve sevkiyat bildirimlerini yapmak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 2 Mayıs 2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, işlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında her Takviye Edici Gıda için, Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından onaylama süreci gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu yönetmeliğe göre onay alması zorunludur